Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Katedra Doradztwa Rolniczego – urządzenia wizualne,
Wydział Budownictwa – urządzenia wizualne,
Technologia Żywności – urządzenia wizualne,
Wydział Geodezji (Katedra Zastosowań Matematyki – urządzenia wizualne,
Sala AZS – systemy dźwiękowe,
Zespół Obsługi i Naprawy Aparatury Naukowej – urządzenia wizualne i dźwiękowe,
Sala Posiedzeń Senatu Uczelni – systemy wizualne i dźwiękowe,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt – urządzenie wizualne,
Wydział Mechaniczny – urządzenia wizualne,
Stadnina Koni – systemy dźwiękowe.