Stomil Olsztyn/Pływalnia Miejska w Giżycku/MDK Gołdap

Stomil Olsztyn – urządzenia wizualne

Pływalnia Miejska w Giżycku – systemy dźwiękowe

Miejski Dom Kultury Gołdap – urządzenia wizualne